Number one
frimaster Elleholms kyrka höga träd
Så här näms det i en text över Åsebotorpen

 

Åsebotorpen

Torpen under Åsebo har sedan gammalt gått under namnet “Kanan”, utan att man kunnat finna någon som helst förklaring till det

namnet. I vår studiegrupp har en av deltagarna hört den här berättelsen: Under en matrast på gården klagade några av dagsverkstorparna

över sina hårda villkor. Då säger en av arbetarna på gården: Ni ska inte klaga därute på torpen. Ni har bi. Och ni har honung. Och ni har

mjölk. Det är precis som i Kanans Land!

Man har all anledning att tro på den här berättelsen. Det var säkert folkhumorn som gav det här namnet. Här fanns också en Israel

och hans söner, som var välsignade med många barn, vi finner att tre familjer hade elva barn. Här finns ytterligare anledning att jämföra

med Kanans Land.


Den här Israel som näms i texten kan mycket väl vara en av mina förfäder

eftersom jag har hittat just en som heter Israel som bodde på torpet Bråten under

Åsebo, som är min Farfar Farfar Farfar som var född 1779

 

  Här  kan ni läsa om var mina förfäder på min Farfars sida  bodde och jobbade

                                                                Åseboholm som senare blev Åsebo

Elleholms kyrka. Jag och min far är döpta i den här kyrkan Min far 1941 och jag 1967 Jag tackar Karlshamns kommun till att jag får använda bilden och bildtexten

Även ett stort Tack till Julia H Solokof på Kommunarkivet

Åsebotorpen

Vid en resa ner till skåne och småland så hittade vi till slut torpet som mina släktningar hade bott sedan 1730

Torpet Bråten

Torpet Bråten

Torpet Bråten


Längst bort mot Åsebo utmarker ligger det här stället.


Som torp gick det i arv från far till son i nära hundra år.Ett äldre boningshus

och ladugård har stått nordväst om det nuvarande huset,troligt är att båda husen varit bedodda

samtidigt då.Här fanns både två och tre familjer under lång tid,och upp till 25 personer i husförhörslängderna.Enligt Ivar Persson som är född i Bråten och son till siste dagsverkstorparen, är bodensom står till vänster på den nuvarande tomten den gamla torpstugan som flyttats dit.Ivar Perssons far hade den som slöjdstuga,tillbygget på baksidan av det nuvarande huset med kammare och köksingång har han uppfört.Man märker tydligt att Bråten haft god omvårdnad sen långt tillbaka i tiden.Så är fallet också idag.Märta Ringborg som 1962 köpte stället och haft det till sommartorp,har väl skött om hus och den stora tomten med alla blommor och växter. Det är välvårdat och fint,ligger som en oas mitt i den snåriga skogen. Här hörs ingen motortrafik.Här lyser inga elektriska lampor.Kylskåpet är ett ämbar som firas ned i den vackra och kalla brunnen.Tomten är inhägnad med en vacker gärdesgård,som är uppsatt av den nu bortgångne Gunnar Karlsson, Husartorpet,Ruda


År 1755

Den 1 April föddes en son hos Jon Nilsson och Elin Larsdotter i Bråten

han döptes till Hemming, och Olof i Kalfvehorfvan och Elin i Svintebo var faddrar.


1784 bebor Måns Tobiasson och Elin Olofsdotter torpet


Israel Jonsson och Maria Jonsdotter är innehavare från 1820 till 1839 då

deras son tar över.Nils Peter Israelsson var brukare av Bråten i 49 år.

Han har undertecknat ett kontrakt på torpet med Henrik Harmens 1868.

Det var 3 Karldagsverken i veckan för Bråten.Samma kontrakt förnyas år

1891 av sonen Per Nilsson som hade torpet fram till 1912 då han flyttade.

Per Nilsson och hustrun Johanna hade 11 barn. Bråten blev egnahem 1914

då det köptes in av en Antonsson som hade stället några år, Nästa ägare

var Danielsson som bodde och brukade det till 1947,under denna tid byggdes

ny ladugård och loge.När Karl Mattson som bodde i Nybo blev ägare till Bråten 1947,flyttade han ladugården till Nybo,och avstyckade tomten åt Julius Persson.

Sonen Julius köpte den avstyckade tomten med boningshuset 1947,som han sedan sålde till Märta Ringborg 1962.


Märta Ringborg sålde 1975 Bråten till sin goda vänner Ann-Mari och

Rudolf Högberg från Huddinge.Hon är glad att fortfarande få ge stället

den tillsyn som behövs.


 

Källan till all fakta och bild om detta torp är hämtad ur boken:


ÅSEBO-TORPEN

Torp under Åsebo säteri Fliseryd och Högsby socknar


Kalmars län


frimaster.se kommer att handla om Släktforskning

och om min egna efterforskningar på min släkt

men kommer även ha med  andra ämnen. Får se om man hittar någon person som utvandrat till Amerika.

Har ni några funderingar / frågor runt släktforskning så skicka frågorna på ett mail till mig,

så skall jag försöka svara på frågorna.  johansson438@hotmail.com

När Elleholm fick stadsprivilegier 1450 började snart behov av en egen kyrka.


1564 brändes och plundrades staden och då förstördes även det kapell som antagligen var ortens äldsta kyrkliga byggnad.


En ersättare byggde men osäkert när. Dess dåliga skick omtalades flera gånger under 1600-talet. Den nuvarande kyrkan,


uppförd under 1700-talets första decennier är platsens tredje kyrka. Men oenighet gäller om 1705 eller 1713 är byggnadsåret.


Det vitputsade långhuset, byggt i korsvirke, vilket tydligt syns invändigt, är kyrkans äldsta del. 1784 kom den låga sakristian till.


Klocktornet från 1819 är egentligen en påbyggnad av ett tidigare vapenhus.


Interiörens krucifix i ek är från 1500-talet och har troligen nått Elleholm sjöledes från kontinenten.


Dopfunten från 1600-talet består av en skål buren av en skulpterad figur som föreställer Johannes Döparen som pojke.


Predikstolen med baldakin har inskriptioner med årtalet 1713. Den pryds av statyetter som visar de fyra evangelisterna.


Altaruppsatsen har en rikt skulpterad omfattning kring en reliefbild av Nattvarden och dessutom Karl XII namnchiffer och en kunglig krona.


Troligen är detta ett verk av bildhuggare Caspar Ellenburg från Karlshamn.


Elleholms kyrkogård Elleholms kyrkogård ligger inte vid kyrkan utan den ligger mer västerut mot Ljungsleds.


Eftersom Elleholms församling tillhör Mörrums pastorat har de flesta begravningarna under årens lopp gjorts på Mörrums kyrkogård.


När koleran härjade i mitten av 1800-talet fick dock Ellehom anlägga en egen begravningsplats. Efterhand råkade kyrkogården i glömska och förföll,


begravningarna fortsatte som tidiagare i Mörrum. På 1930-talet restaurerades kyrkogården och nu används åter denna vackra plats som socknens ordinarie kyrkogård.

Frimaster erbjuder gratis rådgivning inom släktforskning

frimaster Elleholms kyrka höga träd
kommunvapen Karlshamn
Torp Torpet Bråten svartvita bilder

Här är ett litet smakprov på

min nya skiva!


Här kan du beställa en skiva: Al_eeX@hotmail.com


Lyssna på en av låtarna här nedan


Änglarna Gråter
Intro

1. Änglarna Gråter

2. Chanserna Faller Som Stenar

3. Väx Inte Upp För Snabbt

4. Rik På Kärlek

5. Så Fin

6. Lämnad Ensam

7. MUSIKEN

8. Fighter

SPÖKEN 


 


 


       


 

Sökmotorkonsult

Copyright  © All Rights Reserved                         mail to :  johansson438@hotmail.com